เพลง ขอบคุณที่รักกันGift Blood Save Lifeคุณสมบัติก่อนและหลังการบริจาคโลหิตวิดิทัศน์ เรื่องการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตวิดิทัศน์ ชุดบริจาคโลหิต จากใจผู้ให้..สู่กายผู้รับ (สำหรับประชาชนทั่วไป)

Link

 

 

 

 

 

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 1,279,517
  • Unique Visitor: 286,976
  • Your IP: 54.163.192.27
  • Since: 2010-10-07 13:26:26
กาชาดชวนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง บริจาคโลหิตรับ "กระทงบุญ" ลอยสะเดาะเคราะห์เสริมบุญ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชาวไทยร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง บริจาคโลหิตเสริมบุญ ในโครงการ “ให้เลือด ให้กระทง”...
24/11/2015 - 13:33
พิธีเปิดโครงการ ASEAN Blood Drive Youth Camp - พลังเยาวชนอาเซียนขับเคลื่อนการบริจาคโลหิต
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ" ASEAN Blood Drive Youth...
19/11/2015 - 16:01
ธนาคารกรุงเทพมอบเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตฯ จ.ชลบุรี
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558  หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ฯ และแพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด...
18/11/2015 - 11:32
รับมอบเงินจัดซื้ออุปกรณผลิตถุงบรรจุโลหิต
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 นางสุภาณี เกวลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง...
13/11/2015 - 16:23
กาชาดจัดค่ายพลังเยาวชนอาเซียน ขับเคลื่อนการบริจาคโลหิต สร้างเยาวชนผู้นำบริจาคโลหิตกลุ่มประเทศอาเซียน
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการ“ASEAN Blood Drive Youth Camp - พลังเยาวชนอาเซียน ขับเคลื่อนการบริจาคโลหิต”...
12/11/2015 - 16:17

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์