เพลง ขอบคุณที่รักกันGift Blood Save Lifeคุณสมบัติก่อนและหลังการบริจาคโลหิตวิดิทัศน์ เรื่องการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตวิดิทัศน์ ชุดหนูแดง..ชวนทำความดี (สำหรับเยาวชน)วิดิทัศน์ ชุดบริจาคโลหิต จากใจผู้ให้..สู่กายผู้รับ (สำหรับประชาชนทั่วไป)

Link

 

 

 

 

 

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 885,075
  • Unique Visitor: 185,509
  • Your IP: 180.76.6.65
  • Since: 2010-10-07 13:26:26
บริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 15
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557   นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ   สภากาชาดไทย...
22/07/2014 - 16:52
ประชุมผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต"ให้โลหิต ให้ชีวิต( Give Blood Save Lives)"
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย   ...
21/07/2014 - 13:36
ด่วน ! กาชาดขาดเลือด หมู่โลหิตหายาก (Rh - negative)
  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขาดเลือดหมู่โลหิตหายาก (Rh-negative) ขอรับบริจาคด่วน ! ให้ผู้ป่วยผ่าตัดคลอดบุตร โรคหัวใจ...
18/07/2014 - 16:30
เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต อบรมเยาวชนสร้างแกนนำบริจาคโลหิต
วันที่ 16 กรกฎาคม 2557เวลา 09.00 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “ทำดี...ทำง่าย..ให้เลือด”...
17/07/2014 - 13:35
ศึกษาดูงานการจัดฝึกอบรมและการจัดการความรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 30 มิถุนายน2557   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพิมล เชี่ยวศิลป์ ผู้จัดการระบบคุณภาพ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ...
01/07/2014 - 11:06
โบว์ลิ่งการกุศล
วันที่ 29 มิถุนายน 2557นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีเปิด “การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล”...
01/07/2014 - 10:33

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์