Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,619,732
  • Unique Visitor: 562,703
  • Your IP: 3.88.156.58
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

กาชาดชวนเริ่มต้นสิ่งดี บริจาคเลือดส่งท้ายปีก่อนท่องเที่ยว

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนเริ่มต้นสิ่งดีรับปีใหม่ 2562 ทำบุญบริจาคโลหิตส่งท้ายปี ก่อนเดินทางท่องเที่ยว  ในโครงการ “ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย  โชคดีได้บุญ” ระหว่างวันที่ 24 - 31 ธันวาคม 2561(8 วัน) ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  (ปิดทำการ 1 วัน ในวันที่ 1 มกราคม 2562)  ผู้บริจาคโลหิตได้รับปฏิทินดาราช่อง 3 เป็นที่ระลึก    

         นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่ 2562ที่กำลังมาถึงนี้  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตก่อนเดินทางท่องเที่ยว ในโครงการ “ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย  โชคดีได้บุญ”  ระหว่างวันที่ 24 - 31 ธันวาคม 2561(8 วัน) ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ถนนอังรีดูนังต์ ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับปฏิทินดารา ช่อง 3 เป็นที่ระลึก และในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะปิดทำการ 1 วัน เท่านั้น  คือ วันที่ 1 มกราคม 2562  เพื่อเป็นการทำบุญรับปีใหม่ และยังเป็นการเสริมดวงชะตาให้กับตัวเองให้แคล้วคลาดปลอดภัย  มีแต่ความโชคดี  เดินทางไปเที่ยวอย่างมีความสุขกับครอบครัว  ซึ่งช่วงของเทศกาลแต่ละปีประชาชนส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวหรือกลับบ้านต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลต่างๆจำเป็นจะต้องสำรองโลหิตหากเกิดความต้องการเร่งด่วน  จากข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา พบว่าอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น ในช่วง 7 วันอันตราย  ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 เกิดอุบัติเหตุ 3,841 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 423 ราย และผู้บาดเจ็บ 4,005 ราย

          ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  จึงต้องเตรียมพร้อมสำรองโลหิตคงคลังไว้  ซึ่งก่อนหยุดปีใหม่ โรงพยาบาลจะขอเบิกโลหิตเพื่อไปสำรองเพื่อเตรียมพร้อมเพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้  ผู้ที่เดินทางมาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้เตรียมฉากถ่ายรูปสวยๆ ต้อนรับปีใหม่ 2562  ให้ผู้บริจาคโลหิตได้สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกด้วย   จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิต  โดยเฉพาะผู้ที่เคยบริจาคโลหิตเมื่อเดือนสิงหาคม หรือ กันยายน  ซึ่งส่วนใหญ่บริจาคครบ 3 เดือนแล้ว สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือนหรือปีละ 4 ครั้ง  ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่สม่ำเสมอเพียงพอแก่ผู้ป่วย

            ในส่วนภูมิภาค สามารถบริจาคโลหิตในโครงการ ฯ  ได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง)  สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิตสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์  สามารถสอบถามรายละเอียดวัน และเวลาเปิดรับบริจาคโลหิต  ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300 ,0 2263 9600-99 ต่อ 1101,1760

สื่อประชาสัมพันธ์