Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

 

 

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 1,691,117
  • Unique Visitor: 375,942
  • Your IP: 203.150.96.1
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

กาชาดชวนบริจาคโลหิต เตรียมพร้อมสำรองช่วงสงกรานต์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนบริจาคโลหิตเตรียมพร้อมสำรองช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในโครงการ “แล้งนี้ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ ด้วยการให้โลหิต” ระหว่างวันที่ 10–17 เมษายน 2560 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ “เสื้อยืดสีขาว มีเลข ๙ ไทย ตรงหน้าอกด้านซ้าย” เป็นที่ระลึก

          นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิตในโครงการ “แล้งนี้ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ ด้วยการให้โลหิต” ระหว่างวันที่ 10–17 เมษายน 2560 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย เนื่องจากก่อนวันหยุดเทศกาล โรงพยาบาลต่างๆ จะทยอยขอเบิกโลหิตเพื่อนำไปสำรองในคลังเลือด  เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดความต้องการโลหิตเร่งด่วน   รวมทั้ง ยังคงต้องทำการรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล อีกด้วย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงต้องจัดหาโลหิตให้ได้ตามเป้าหมายวันละ 2,000 ยูนิต และตามมาตรฐานต้องมีโลหิตสำรองคงคลังวันละ 3,000 ยูนิต  จึงจะเพียงพอใช้ในการรักษาได้อย่างทันท่วงที

          ทั้งนี้ ผู้บริจาคโลหิตในโครงการดังกล่าว จะได้รับ“เสื้อยืดสีขาว มีเลข ๙ ไทย ตรงหน้าอกด้านซ้าย”เป็นที่ระลึกบริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ดังนี้

วันที่

เวลารับบริจาคโลหิต

10 เมษายน 2560

08.00-16.30 น.

11-12 เมษายน 2560

07.30-19.30 น.

13-17 เมษายน 2560 (วันหยุดสงกรานต์)

08.30-15.30 น.

ส่วนภูมิภาคจัดโครงการฯ พร้อมกันทั่วประเทศ 12 แห่ง ได้แก่  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สอบถามวันเวลารับบริจาคโลหิต ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยโทร.0 2256 4300 , 0 2263 9600-99 ต่อ 1101 

สื่อประชาสัมพันธ์