Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,218,362
  • Unique Visitor: 464,557
  • Your IP: 54.224.216.155
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

สภากาชาดไทย แถลงข่าวการจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน คุณทำได้!

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดแถลงข่าวเชิญชวนประชาชนร่วมงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 (World Blood Donor Day 2017) ปีนี้มี Slogan(คำขวัญ) “What can you do? Give blood. Give now. Give often: ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน...คุณทำได้! กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11  มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์  เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน และรณรงค์ให้บริจาคอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัย เพียงพอ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ   ผู้บริจาคโลหิตในงานจะได้รับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 เป็นที่ระลึก  

           นายแผน วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดเผยว่า จากการที่ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC), องค์การอนามัยโลก (WHO), สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS)และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT)กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายน  เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ชาวออสเตรีย   ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอเป็นครั้งแรก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตของโลก  จึงได้เชิญชวนให้กาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิต  จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2547  เป็นปีที่ 14 แล้ว  ปีนี้กำหนดให้ประเทศเวียดนาม เป็นประเทศนำหลักจัดงาน  ณ  เมืองฮานอย  มี Slogan คือ  What can you do? Give blood. Give now. Give often:ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน...คุณทำได้!เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน และรณรงค์ให้เกิดการบริจาคอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีโลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพียงพอ  ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติจากเหตุการณ์ต่างๆ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ชีวิตของผู้คนนับล้านต้องประสบกับเหตุฉุกเฉินจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ เป็นจำนวนมาก  ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1 ล้านคน  รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ มากกว่า 250 ล้านคน ต้องได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาอย่างทันท่วงที จากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่องานบริการโลหิตที่จะต้องมีการบริหารจัดการในการเตรียมจัดหาโลหิตสำรองคงคลังอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และต้องได้มาจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ  ในประเทศไทย  สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 256 ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

             นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  กล่าวว่า   ตามที่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดนโยบายการจัดหาโลหิตให้แต่ละประเทศจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ได้ 100 % ในปี ค.ศ. 2520 (พ.ศ.2563) โดยมีประชากรของประเทศนั้นๆ เป็นผู้บริจาคโลหิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ที่มีอายุในเกณฑ์สามารถบริจาคโลหิต  ในปี พ.ศ.2560 ประเทศไทยต้องจัดหาโลหิตให้ได้ปีละมากกว่า 2.4 ล้าน ยูนิต   ในกรุงเทพฯ ปีละ 1 ล้าน ยูนิต  ส่วนภูมิภาค จัดหาโลหิตปีละ 1.3 ล้าน ยูนิต  สถานการณ์การจัดหาโลหิตในประเทศไทยในภาพรวมยังจัดหาโลหิตได้น้อยกว่าเป้าหมาย   เนื่องจากการบริจาคโลหิตของประชาชนยังไม่สม่ำเสมอ จากสถิติของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง มากถึงร้อยละ 60ในขณะที่มีผู้บริจาคโลหิตปีละ 4 ครั้ง ร้อยละ 6  จึงต้องรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง เพิ่มความถี่ในการบริจาคโลหิตเป็น ปีละ 2 ครั้ง จนถึงปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้มีปริมาณโลหิตสำรองเพียงพอสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติต่างๆ จึงต้องการความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน องค์กรต่างๆ ให้การสนับสนุน และร่วมเป็นเครือข่ายจัดหาโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย

ภายในงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 จัดให้มีกิจกรรมต่างๆอาทิ  การรับบริจาคโลหิต  สเต็มเซลล์  อวัยวะ และดวงตา  นิทรรศการตัวแทนผู้ให้โลหิต ภายใต้คำขวัญ What can you do?” Give blood. Give now. Give often :ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน…คุณทำได้!   นิทรรศการภาพถ่าย Profile ผู้ให้โลหิต (ผู้บริจาคโลหิต) บนกำแพงแห่งมนุษยธรรม ( Wall of Humanity) , กิจกรรมถ่ายภาพทำสัญลักษณ์มือ OK เป็นการให้สัญญาว่า จะบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน  ติด Hashtag #ให้โลหิต#ให้ประจำทุก3เดือนคุณทำได้ และรับภาพถ่ายพร้อมกรอบวันผู้บริจาคโลหิตโลก เป็นที่ระลึก กิจกรรมเป็นครอบครัว "ผู้ให้โลหิต" ด้วยการกดรับ @Line Nationalbloodcentre เพื่อ update ข้อมูลข่าวสารเรื่องการบริจาคโลหิต เป็นเพื่อนกันได้ที่ LINE ID @nbctrc กิจกรรมบันเทิง ชมมินิคอนเสิร์ต จากศิลปิน ดาราทุกค่าย การแสดงจากชมรมอาสายุวกาชาด เกมสนุกชิงรางวัล การจัดเลี้ยงอาหารผู้บริจาคโลหิต     เพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิต จะได้รับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 เป็นที่ระลึก  

ในส่วนภูมิภาค ประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิต ได้ที่  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง  ได้แก่  จังหวัดชลบุรี  ราชบุรี  นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี  นครสวรรค์  พิษณุโลก เชียงใหม่  นครศรีธรรมราช  สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์  เหล่ากาชาดจังหวัด และสาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัด  ติดตามกิจกรรมได้ที่ Fanpageศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  สอบถามได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร.0 2256 4300   

สื่อประชาสัมพันธ์