Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,319,956
  • Unique Visitor: 497,290
  • Your IP: 54.80.83.123
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

14 มิถุนายน วันผู้บริจาคโลหิตโลก ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน คุณทำได้!

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2560  เวลา 10.00 น.  นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยประธานในพิธีฝ่ายสภากาชาดไทยและนายแพทย์มานัส  โพธาภรณ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ประธานในพิธีฝ่ายสาธารณสุข ร่วมเปิดงาน“วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560” (World Blood Donor Day 2017) เพื่อเป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ปีนี้มี Slogan(คำขวัญ) คือ What can you do? Give blood. Give now. Give often:ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน...คุณทำได้!พร้อมด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร ประธานคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย, นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และผู้แทนองค์กรร่วมจัดงาน อาทิ Dr. Daniel Kertesz ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย, Mr. Marwan Jilaniหัวหน้าสำนักงานสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย กล่าวสารเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 มีศิลปินดารา ทุกค่าย เข้าร่วมรณรงค์บริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 

            วันผู้บริจาคโลหิตโลก(World Blood Donor Day)ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน เป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner)ชาวออสเตรีย  ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ ครั้งแรก เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (WHO),สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC), สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) เชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลก   จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิตจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2547  เป็นปีที่ 14 แล้ว  ปีนี้กำหนดให้ประเทศเวียดนาม เป็นประเทศนำหลักจัดงาน  ณ  เมืองฮานอย  มี Slogan คือ  What can you  do? Give blood. Give now. Give often:ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน...คุณทำได้!เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน และรณรงค์ให้เกิดการบริจาคอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีโลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพียงพอ  ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติจากสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  

 

            สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเพื่อรณรงค์จัดหาโลหิตจากผู้บริจาคที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ได้ 100 % ในปี ค.ศ. 2520 (พ.ศ.2563)  ภายในงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 จัดให้มีกิจกรรมต่างๆอาทิ  จัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริจาคโลหิตประจำต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี  2557-2559  ที่มีความถี่ และจำนวนครั้งมากที่สุด 3 อันดับ แบ่งประเภทการบริจาค ดังนี้        1.ผู้บริจาคโลหิตประจำต่อเนื่องทุก 3 เดือน ได้แก่ ว่าที่ร้อยเอกปิยะพันธ์  ทยานิธิ จำนวน 153 ครั้ง, นายมนัส  แพเจริญ จำนวน 145 ครั้ง และนายนาวี  นาวีสาคร จำนวน 143 ครั้ง  2.ผู้บริจาคเม็ดเลือดต่อเนื่องทุก 4 เดือน ได้แก่ นายมนตรี เมืองภักดี จำนวน 66 ครั้ง และนายนิติเทพ เหมนิธิ จำนวน 66 ครั้ง 3.ผู้บริจาคเกล็ดเลือดต่อเนื่องทุก 1 เดือน ได้แก่ นายจรัสชัย แซ่อึ้ง  จำนวน 190 ครั้ง ,นายชัชวาล วรรณไกรโรจน์ จำนวน  179 ครั้ง และ นายฉันทัช  ชื่นเปรม  130 ครั้ง ตามลำดับ 4.ผู้บริจาคพลาสมาต่อเนื่องทุก 14 วันได้แก่ นายทีปกรณ์  ฉลาดธัญกิจ จำนวน 182 ครั้ง ,ร้อยเอกชัยณรงค์  สมพรม  จำนวน 166 ครั้ง และ นายแพทย์ธนภพ  บำเพ็ญเกียรติกุล จำนวน 90 ครั้ง    

 

กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต  สเต็มเซลล์  อวัยวะ และดวงตา  นิทรรศการตัวแทนผู้ให้โลหิต ภายใต้คำขวัญ What can you do?” Give blood. Give now. Give often :ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน…คุณทำได้!   นิทรรศการภาพถ่าย Profile ผู้ให้โลหิตทั่วประเทศ บนกำแพงแห่งมนุษยธรรม (Wall of Humanity),กิจกรรมถ่ายภาพทำสัญลักษณ์มือ OK เป็นการให้สัญญาว่าจะบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน  ติด Hashtag #ให้โลหิต#ให้ประจำทุก3เดือนคุณทำได้ และรับภาพถ่ายพร้อมกรอบวันผู้บริจาคโลหิตโลก เป็นที่ระลึก กิจกรรมเป็นครอบครัว "ผู้ให้โลหิต" ด้วยการกดรับ @Line Nationalbloodcentre เพื่อ update ข้อมูลข่าวสารเรื่องการบริจาคโลหิต เป็นเพื่อนกันได้ที่ LINE ID @nbctrc   กิจกรรมของชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย  กิจกรรมบันเทิง ชมมินิคอนเสิร์ต จากศิลปิน ดาราทุกค่าย การแสดงจากชมรมอาสายุวกาชาด เกมสนุกชิงรางวัล การจัดเลี้ยงอาหารผู้บริจาคโลหิตเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิต จะได้รับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 เป็นที่ระลึก 

สื่อประชาสัมพันธ์