Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,501,207
  • Unique Visitor: 538,759
  • Your IP: 107.23.176.162
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

พิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้งและ 108 ครั้ง ประจำปี 2559-2560 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 รวม 7 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม จำนวนทั้งสิ้น 546 ราย โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย , ผศ.ดร.พญ.จารุพร พรหมวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และผู้บริหารสภากาชาดไทย เฝ้าฯรับเสด็จ ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สื่อประชาสัมพันธ์