Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,501,160
  • Unique Visitor: 538,755
  • Your IP: 107.23.176.162
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ถือศีล บำเพ็ญบุญ บริจาคโลหิต สัปดาห์วันมาฆบูชา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย ชวนพุทธศาสนิกชน ถือศีล  บำเพ็ญบุญ บริจาคโลหิต เนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-15.30 น.( วันที่ 2 มีนาคม 2561 เปิดเวลา 08.00-16.30 น.)  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์  

           นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก  กิจกรรมของพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มักจะพร้อมใจกันทำบุญ และปฏิบัติธรรม เพื่อระลึกถึงพระคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพุทธบูชา  การทำบุญอีกทางหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ คือการบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นการให้ทาน และเป็นบุญกุศลแก่ผู้ให้ เพราะเป็นการสละโลหิตในร่างกายของตนเอง เพื่อช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  จึงได้จัดกิจกรรมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญใหญ่ ให้ชีวิตผู้ป่วยด้วยการบริจาคโลหิต “ถือศีล บำเพ็ญบุญ บริจาคโลหิต เนื่องในวันมาฆบูชา”วันที่ 1-4 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-15.30 น. ( วันที่ 2 มีนาคม 2561 เปิดเวลา 08.00-16.30 น.) ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อร่วมกันสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคโลหิตในวันมาฆบูชานี้    อีกทั้ง กระตุ้นให้บริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย  ทำให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอแก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วประเทศ

          ในส่วนภูมิภาค บริจาคโลหิต  ได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี จังหวัดชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น  อุบลราชธานี  นครสวรรค์  พิษณุโลก เชียงใหม่  นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง)  สงขลา  ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สอบถามวัน เวลา รับบริจาคโลหิต ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต  โทร.0 2256 4300,0 2263 9600-99 ต่อ 1101,1760,1770

สื่อประชาสัมพันธ์