Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,582,203
  • Unique Visitor: 554,771
  • Your IP: 3.84.182.112
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

พิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 2

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้งและ 108 ครั้ง ประจำปี 2559-2560 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 2 รวม 6 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี นครนายก สุพรรณบุรี ชัยนาท ลพบุรี และสิงห์บุรี จำนวนทั้งสิ้น 713 ราย โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และผู้บริหารสภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  โอกาสนี้ ทรงมีพระราชดำรัสแก่ผู้เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต

   "ขอขอบคุณท่านผู้บริจาคโลหิต โลหิตของท่านจะได้ช่วยต่อชีวิตผู้อื่นเป็นการทำบุญร่วมกัน บุญครั้งนี้ขอดลบันดาลให้ทุกท่าน มีความสุขกาย สบายใจ คิดอะไรสมดังปรารถนาทุกประการ”

 

 

 

 

 

สื่อประชาสัมพันธ์