Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,268,916
  • Unique Visitor: 484,492
  • Your IP: 54.196.98.96
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนพุทธศาสนิกชน บำเพ็ญบุญ บริจาคโลหิต วันวิสาขบูชา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตวันพระใหญ่  เนื่องในวันวิสาขบูชา”ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 15.30น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ถนนอังรีดูนังต์ ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ “หนังสือธรรมะ” เป็นธรรมทาน

นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์   ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า  เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา และเป็นวันพระใหญ่  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ   สภากาชาดไทย ได้จัด  โครงการ “สาธุชนผู้ศรัทธา บำเพ็ญบุญ บริจาคโลหิต   เนื่องในวันวิสาขบูชา” วันอังคารที่  29 พฤษภาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย  ถนนอังรีดูนังต์  เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์  ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามหลักพุทธศาสนาถือว่า การสละเลือดเนื้อ อวัยวะแก่ผู้อื่น  จัดเป็นทานอุปบารมีที่ได้กุศลสูง อีกทั้ง เป็นการรณรงค์กระตุ้นให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน เป็นการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน  ส่งผลให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วย โดยผู้บริจาคโลหิตในโครงการฯ จะได้รับ“หนังสือธรรมะ”เป็นธรรรมทาน

ในส่วนภูมิภาค บริจาคโลหิตได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี  ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง)  สงขลา  ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ วันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลกกล่าวคือ เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ  ตรัสรู้ และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6  โดยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของโลก  สำหรับในปีนี้ ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2561  ในวันสำคัญดังกล่าว พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่  จะร่วมทำบุญตักบาตร ให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม และเวียนเทียนร่วมกัน  และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เพื่อสร้างบุญสร้างกุศล  ซึ่งการบริจาคโลหิต ถือเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง ในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตในโครงการดังกล่าว  สอบถามรายละเอียด  ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300,0 2263 9600-99 ต่อ 1101

สื่อประชาสัมพันธ์