Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,001,170
  • Unique Visitor: 420,630
  • Your IP: 54.167.29.208
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และ.ธนาคารไทยพาณิชย์ น้อมเกล้าฯ ถวายรถบริจาคโลหิต

วันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 14.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะบุคคล น้อมเกล้าฯ ถวายรถรับบริจาคโลหิต เพื่อใช้ในกิจการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ณ  อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ดังนี้  

ผลการตัดสินการประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต โครงการ BRAND’S Young Blood 2013

ผลการตัดสินการประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต โครงการ BRAND’S Young Blood 2013

รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท

สื่อประชาสัมพันธ์