Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,182,984
  • Unique Visitor: 455,410
  • Your IP: 54.162.165.158
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการ เรื่อง The Human Neutrophil System:Clinical Implications and Testing

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบริการโลหิต ฟังบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง The Human Neutrophil System:Clinical Implications and Testing ณ ห้องจุมภฏ 2-3 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบถามโทร. 0 2263 9600-99 ต่อ 1821

ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล จากกิจกรรม “แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง”

ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล จากกิจกรรม “แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง” โพสต์ภาพและข้อความโดนใจ รับเสื้อยืด Give Blood for Mom 

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (จ้างรายปี)

ศูนย์บริการโลหิตแห่ง สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (จ้างรายปี)

ประกาศรายชื่อ ผลการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2559 (BRAND’S Young Blood 2016) ภายใต้แนวคิด “บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ยิ่งให้ยิ่งได้สุขภาพดี”

ประกาศรายชื่อ ผลการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2559 (BRAND’S Young Blood 2016) ภายใต้แนวคิด “บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ยิ่งให้ยิ่งได้สุขภาพดี” แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 

สื่อประชาสัมพันธ์